Peringatan Nuzulul Qur'an oleh KH Fauzi Arkhan


Ambarawa, 17 Juni 2016. Pada hari Jum'at ini telah diselenggarakan pengajian Nuzulul Qur'an di SMP 1 Ambarawa dengan penceramah KH Fauzi Arkhan dari Salatiga.