TUPOKSI URUSAN HUBUNGAN MASYARAKAT


Tahun Pelajaran 2014/2015 ini, untuk urusan humas SMP Negeri 1 Ambarawa di jabat oleh :
  1. Sumidah, S.PAK
  2. Dwi Suparlan, S.Pd
Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ini.

1 komentar: